Thin Blue Line Denmark

PL jewelry, har i samarbejde med Thin Blue Line Denmark lavet et armbånd, der sælges med det formål at samle penge ind til foreningens formål.

Armbåndsremmen er knyttet i militær faldskærmsline og selve smykkerne, som ligeledes fungerer som lukning på armbåndet, er støbt både i sterling sølv og bronze.

Prisen på armbåndene er 400 kr. hvoraf de 25% doneres ubeskåret til Thin Blue Line Denmark, for at støtte op om deres arbejde.

Thin Blue Line Denmark er en almennyttig støtteforening, der har til formål at yde økonomisk støtte til polititjenestemænd og andre ansatte ved politiet, som er kommet alvorligt til skade i tjenesten. Foreningen kan desuden yde økonomisk støtte til den ansattes nærmeste pårørende og efterladte. Foreningen er drevet på frivilligt basis af polititjenestemænd og andre ansatte ved politiet.

Læs mere på foreningens Facebook side.

Forklaring på de symboler der indgår i Thin Blue Line Denmarks logo:

1: Den tynde blå linje, symboliserer den tynde række af blå uniformer der står mellem borgerne og samfundets skyggesider.

2: Et menneske med udstrakte arme. Dette symboliserer kortere afstand mellem politiet og borgerne - en væsentlig ting som foreningen arbejder ihærdigt for at opnå. Yderligere ønskes at sætte fokus på mennesket bag uniformen.

3: Den blå sløjfe. En sløjfe som symboliserer sammenhold, loyalitet og støtte. Begreber som Thin Blue Line Denmark altid har forsøgt at holde aller forrest i deres arbejde.

Dansk
Dansk