GDPR- General Data Protection Regulation(Persondataforordningen)

GDPR - Persondataforordringen

I henhold til vores politik om databeskyttelse vil dine oplysninger kun blive opbevaret på en måde, som i henhold til forespørgelsen, er relevant for at kunne opfylde dine behov. Yderligere videregives data kun i forbindelse med nødvendige informationer, så som til fragtfirmaer. 

Alle persondata opbevares i forbindelse med køb og salg, marketing og statistik. 

De persondata som bliver registreret er: 

Kontaktoplysninger, købshistorik, statistikker og kontooplysninger.

Disse opbevares fortroligt i firmaets salgs, regnskabs og mail systemer. Oplysningerne bevares kun så længe, som det har relevans for virksomheden og minimum i henhold til regnskabsloven. 

Persondata kan slettes efter ønske efter gældende regler i regnskabsloven. Kontakt os venligst, hvis dette skulle være relevant. 

Ingen persondata vil blive brugt til profilering eller videregives til 3. part. 

Ved spørgsmål, kontakt os venligst. 

GDPR- General Data Protection Regulation
I relation to our privacy policy, your information will only be stored in a way, that according to the inquiry, is relevant to meet your needs. In addition, the data will only be further transmitted in connection with necessary information, such as shipping companies. 

All personal data is stored in connection with purchase and sale, marketing and statistic. 

The personal data that will be registered are: 

Contact information, purchase history, statistics, account information.

These are kept within the companys sales, accounts and mail systems, in total confidentiality and the information is kept only as long as it has relevance to the company and minimum according to the accounting act.

Personal data can be removed if desired followed by the rule according to the accounting act. Kindly contact us, if this should be relevant. 

No personal data will be used for profiling or be passed on to 3rd party.

If any questions, do not hesitate to contact us. 

Dansk
Dansk